Karna

  • Generace osmá – rod Rohlů

    Jan Vít Rohla Syn Václava Rohly a Aleny Karnové se narodil dne 10.6.1728 v Bratronicích v nynějším okrese Kladno. Za manželku si vzal Kateřinu Viktorovou a měli spolu tyto děti: Kateřina Viktorová Dcera Jiřího Viktory, oddána s Janem Vítem Rohlou dne 21.1.1758 v Bratronicích, jak je uvedeno výše. Jiří Pavlíček Povoláním havíř (lamač) v Nezabudicích.…

  • Devátá generace – rod Rohlů

    Václav Jan Rohla syn Václava Rohly a Doroty Hodnodvorné se narodil dne 20.1.1692 v Bratronicích. Zemřel dne 26.1.1761 v Bratronicích ve věku 69 let, pohřben byl o dva dny později. Václav se oženil dne 22.10.1719 v Bratronicích s Alenou Karnovou a narodili se jim tyto potomci: Alena Karnová Dcera Jiřího Karny a Kateřiny neznámého příjmení…

  • Desátá generace – rod Rohlů

    Václav Rohla Syn Daniela Rohly a Anny neznámého příjmení se narodil asi kolem roku 1665 v Bratronicích. Za manželku si vzal dne 22.2.1688 v Bratronicích Dorotu Hodnodvornou a měl s ní tyto děti: Dorota Hodnodvorná Dcera Jana Hodnodvorného se dne 22.2.1688 provdala za výše uvedeného Václava Rohlu. Jiří Karna Oddán s Kateřinou neznámého příjmení. Spolu…