Desátá generace – rod Rohlů

Václav Rohla

Syn Daniela Rohly a Anny neznámého příjmení se narodil asi kolem roku 1665 v Bratronicích. Za manželku si vzal dne 22.2.1688 v Bratronicích Dorotu Hodnodvornou a měl s ní tyto děti:

  1. Anna Rohlová, narozena dne 18.2.1689 v Bratronicích.
  2. Václav Jan Rohla, narozen dne 20.1.1692 v Bratronicích, oddán dne 22.10.1719 s Alenou Karnovou. Ostatní informace naleznete v kapitole o deváté generaci.
  3. Vojtěch Zikmund Rohla, narozen dne 9.5.1694 v Bratronicích.

Dorota Hodnodvorná

Dcera Jana Hodnodvorného se dne 22.2.1688 provdala za výše uvedeného Václava Rohlu.

Jiří Karna

Oddán s Kateřinou neznámého příjmení. Spolu měli:

  1. Kateřina Karnová, narozena dne 31.3.1689 v Bratronicích.
  2. Alena Karnová, narozena okolo roku 1699, manželka Václava Jana Rohly, kterého si vzala dne 22.10.1719 v Bratronicích.

Kateřina

neznámého příjmení. provdána za výše uvedeného Jiřího Karnu.

Napsat komentář