Genealogie rodu Rohlů a Lodlů

V názvu těchto stránek mám sice uvedeno „Rohlíci z Petrovic“, avšak rod Rohlů je v Petrovicích u Rakovníka (mé rodné vsi) doložen pouze v posledních dvou generacích, tedy mé a mého otce Jiřího.
Otec se do Petrovic přiženil ze svého rodiště Hracholusk (pokud uvádím název obce samostatně, jde vždy o okres rakovnický) ke své manželce Libuši, rodem Lodlové.
Jest tedy rod Rohlů v Petrovicích tak zvaná naplavenina. Pátrám-li v místopisu po původu, dostávám se do obce Hracholusky, dále pak do vsi Nezabudice a zatím končím v Bratronicích na Kladensku.

Naproti tomu rod Lodlů je v Petrovicích doložen mnohem dříve. I dům, v kterém jsem prožil své dětství a jinošství, vlastně postavil můj praděd Antonín Lodl. Na pozemku rodičů své choti Terezie, rozené Veckové, si postavil nejen obytné stavení, ale i kovárnu, aby tak mohl provozovat řemeslo kovářské, kterému byl vyučen a stal se v něm také mistrem. Ale o tom všem se ještě rozepíšu více. Měli jedenáct dětí. Z nich druhorozený syn Jaroslav zdědil rodnou usedlost, oženil se s Františkou rozenou Hejdovou a spolu měli dvě dcery – moji maminku a tetu.

Nicméně, jmenuji se Rohla a v přímé linii jsem potomkem rodu Rohlů. Mým cílem je tedy nalézt maximální množství informací právě o tomto rodu. Název těchto stránek se tedy v budoucnu může změnit podle stavu a úspěšnosti mého genealogického bádání.


Genealogické články přibývají pomalu, ale přeci jen. Proto bych je rád zde, na hlavní stránce utřídil, aby se v tom případný čtenář časem neztratil.
Historii našeho rodu jsem začal psát stejně jako příběh chlapců z filmu „Cesta do pravěku“ – od současnosti do minulosti.
Začínáme tedy článkem Poslední Rohlové o mé maličkosti a mých sourozencích. Pokračujeme mými rodiči, otcem Jiřím Rohlou a maminkou Libuší Lodlovou.
Další čtyři kapitoly jsou logicky o mých prarodičích. Z otcovy strany je to děda František Rohla a babička Marie Schrödlová. Z matčiny strany pak děda Jaroslav Lodl a babička Františka Hejdová.
Jednu větší společnou kapitolu věnuji celé čtvrté generaci předků, další pak hned páté generaci. Šestou mám zatím zpracovanou na polovic. Zadrhl jsem se u Křížků, kde musím v matrikách dohledat a ověřit více údajů.
Do postranního panelu jsem přidal štítky s příjmeními, která se v mém rodokmenu vyskytla. Bohužel, nejsou zde uvedena všechna. Některá s velmi malým výskytem chybí, ale pod každým článkem je také seznam štítků a tam už uvedena jsou. Prosím, tedy o trpělivost, snad se mi to časem podaří zprovoznit bez chyb.
Dále se mi podařilo zprovoznit webovou aplikaci WEBTREES, kde najdete celý můj rodokmen. Račte vstoupit.


Svůj rodokmen eviduji v aplikaci Legacy Family Tree. Rodokmen ve formě grafu jsem zkusil prezentovat na stránkách FamilySearch, jelikož lze jednotlivé záznamy přímo v aplikaci propojit s těmi na webu. Nevím ale, zda to dotáhnu do konce, neboť se mi některá propojení ztrácí. Pro zobrazení je potřeba mít nejprve založený účet.
Kdo je v oboru začátečník nebo se chce o genealogii dozvědět více, mohu ho odkázat na stránky České genealogické a heraldické společnosti v Praze.