Rodokmen

 • Poslední Rohlové.

  Začnu od počátku, tedy vlastně od konce. Zajímavé, genealogie je vlastně detektivka naruby. Rozuzlení je jasné jak polední obloha, ovšem začátek se utápí v ranních mlhách a před svítání se nějak ne a ne dostat. Jmenuji sej Jiří Rohla a narodil jsem se prvého roku let, jimž se říká zlatá šedesátá, mému otci Jiřímu Rohlovi…

 • Můj otec.

  Po jistých peripetiích, o kterých se ještě zmíním, se mí rodiče roku 1975 rozvedli. Od tohoto okamžiku jsem otce už prakticky až do jeho smrti roku 2002 neviděl.Ale vraťme se v mém vzpomínání na začátek. Některé ranější okamžiky mi přiblíží fotografie. Vlastnili jsme totiž fotoaparát značky Ljubitěl II, už když jsem se narodil a který mám…

 • Moje maminka.

  Po petrovické základní a šanovské měšťance začala maminka studovat na rakovnickém gymnasiu. Ale z úředních dopisů vím, že se jí tam nelíbilo a roku 1955 přešla na dvouletou zemědělskou mistrovskou školu ve Slaném. Po vyučení pak pracovala jako účetní ve státním statku v Petrovicích u Rakovníka s přestávkami na mateřskou dovolenou až do důchodu. Ty…

 • Děda Jaroslav.

  Po škole se vyučil ševcem. Mám doloženo jen z vyprávění, ale věřím to mu, protože každou zimu vytáhl odkudsi krabici se šídlem, knajpem, dratví a kladívko s floky a spravoval pracovní boty, aby byly na jaro v pořádku.Ovšem, jak on tvrdil, nikdy ševcovinu nedělal. Dědovým královstvím vždy bylo zemědělství. Půdy nevlastnil moc, ale některá pole…

 • Babička Hejdová.

  Dědu si babička brala 6.7.1930. Zpočátku sloužila asi i po svatbě, přitom se starala o hospodářství a po únoru 48 pracovala ve státním statku společně s dědou. Já ji  ovšem zase pamatuji jako důchodkyni, ale vím, že chodívala na brigády, například na česání chmele, kam mě jako malého špunta brávala s sebou. Babička byla malá,…

 • Děda František.

  Jediné vyprávění, s ním spojené, mám od bratrance mého otce, který je v tuto chvíli zřejmě nejstarší žijící potomek naší větve rodokmenu. Vyprávěl mi, jak s mým otcem trávili prázdniny v Hracholuskách, kde mému dědovi pomáhali v hospodářství. Sklízet seno, obilí, poklízet dobytek. Ovšem dědova profese byla jiná. V poznámkách mám napsáno jen strohé –…