Musím se pochlubit

Zde se rád pochlubím některými mými úspěchy.

Nejstarší známý předek jménem Rohla je uváděn v knihách:

“Soupis poddaných podle víry z roku 1651 – Rakovnicko”. Zde je zapsán Jiřík Rohla, sedlák z Bratronic.

“Soupis poddaných podle víry z roku 1651 – Žatecko 2. díl”. Zde je zapsán Siemon Rohla, šafář na dvoře u Očíhova nedaleko Podbořan.