Musím se pochlubit

Zde se rád pochlubím některými mými úspěchy.

Nejstarší známý předek jménem Rohla je uváděn v knihách

  • „Soupis poddaných podle víry z roku 1651 – Rakovnicko“. Zde je zapsán Jiřík Rohla, sedlák z Bratronic.
  • „Soupis poddaných podle víry z roku 1651 – Žatecko 2. díl“. Zde je zapsán Siemon Rohla, šafář na dvoře u Očíhova nedaleko Podbořan.
  • K roku 1645 a následujícím rokům jsou uváděni Rohlové v knize Registra stavění sirotků na panství J. W. H. křivoklátském Anno 1645. Možno prohlédnout zde a pak nalistovat snímek 45 a 46. Na snímku 46 je uveden grunt Jana Rohly, nyní Pavla Rohly a jeho děti Daniel a Dorota.