Šíma

  • Generace šestá – otcova strana

    Dominik Rohla Syn Jana Rohly a Veroniky Pavlíčkové. Narodil se dne 31.3.1801 a v matrice je zapsán pod jménem Dominicus Rochla, farář zřejmě nerozuměl dobře česky. Všude v matrikách, kde je o něm zmínka, například u narození jeho dětí je uváděn jak nádeník. Oddán byl nejprve s Annou Hasovou. Z tohoto manželství vzešly zřejmě jen dvě děti: Druhou Dominikovou…

  • Generace sedmá – rod Rohlů

    Jan Rohla Syn Jana Víta Rohly a Kateřiny Viktorové se narodil v Bratronicích dne 1.8.1758, pokřtěn o den později. V matrice narozených je zapsán jako Johan Rochla. Je zde také poznámka „Lutheran“ a odkazuje tím k jeho náboženskému vyznání. V Nezabudicích provozoval krejčovinu, dotáhl to na mistra krejčího.Oženil se v Nezabudicích dne 22.1.1788 a za…