Generace šestá – otcova strana

Dominik Rohla

Syn Jana Rohly a Veroniky Pavlíčkové. Narodil se dne 31.3.1801 a v matrice je zapsán pod jménem Dominicus Rochla, farář zřejmě nerozuměl dobře česky. Všude v matrikách, kde je o něm zmínka, například u narození jeho dětí je uváděn jak nádeník.

Oddán byl nejprve s Annou Hasovou. Z tohoto manželství vzešly zřejmě jen dvě děti:

 1. Martin Rohla, narozen 1.6.1829 v Hracholuskách. Oddán byl s Marií Šraibovou. Zemřel 6.3.1898 v Hracholuskách. Další informace viz článek o páté generaci.
 2. Vavřinec Rohla (uveden jako Laurenz), narozen 17.8.1835 v Nezabudicích, okres Rakovník. Pokřtěn byl o den později v nezabudickém kostele.

Druhou Dominikovou manželkou byla Anna Krobová, dcera Františka Kroba a Anny Trousilové. Oddáni byli 6.11.1843 a děti z tohoto manželství vzešlé jsou:

 1. Václav Krob, narozen 24.5.1829, tedy ještě před svatbou Anny s Dominikem. Jest tedy Václav nemanželským synem. Lze tak soudit podle jeho příjmení Krob, příjmení svého děda. Václav zemřel dne 6.7.1885 ve věku padesáti šesti let a je pohřben o dva dny později na nezabudickém hřbitově.
 2. Josefa Rohlová, narozena 28.10.1844 v Nezabudicích, pokřtěna o den později.
 3. Marie Rohlová, narozena 16.1.1846 v Nezabudicích, pokřtěna také o den později v nezabudickém kostele.
 4. Petr Rohla, narozen 29.6.1848 a pokřtěn ještě tentýž den v Nezabudicích.

Anna Hasová

Dcera neznámého otce a Rozálie Hasové (v matrice zapsáno Haasové). Narodila se v Podmoklích v okrese Rokycany. Oddána s Dominikem Rohlou.

Anna Krobová


Vavřinec Šraib

V matrice uvedeno Laurenz Schraib. Syn Václava Schraiba a Marie Vostatkové. Narodil se 8.2.1817 v Nezabudicích, zemřel tamtéž dne 28.7.1897 ve věku osmdesáti let. Pohřben na nezabudickém hřbitově dne 30.7.1897. Povoláním byl domkář a to zřejmě celý život.

Vavřinec si roku 1835 vzal za manželku Alžbětu Jelínkovou a narodily se jim pravděpodobně tři děti:

 1. Marie Šraibová.
 2. Anna Schraibová, narozena 6.1.1846 v Nezabudicích. O den později byla i pokřtěna.
 3. Vavřinec Šraib, narozen 12.1.1853 v Nezabudicích, pokřtěn tamtéž dne 13.1.1853.

Alžběta Jelínková

Dcera Josefa Jelínka a Kateřiny Hyanové se narodila pravděpodobně roku 1811 v Hracholuskách. Zemřela 27.3.1882 v Nezabudicích ve věku 71 let, pohřbena tamtéž o dva dny později. Alžběta byla oddána s Vavřincem Šraibem roku 1835.


Matěj Křížek

Syn Matěje Křížka a Anny Dondové se narodil 16.7.1808 v Hracholuskách. Povoláním byl domkář. Dne 26.1.1829 si vzal za manželku Annu Lehoučkovou, se kterou žil 57 let a narodilo se jim celkem čtrnáct dětí. Některé z nich, jak už to tehdy chodilo, zemřeli nebo krátce po porodu nebo v raném dětství:

 1. Anna Křížková, narozena 10.11.1830 v Hracholuskách.
 2. Antonín Křížek, narozen 18.1.1833, taktéž v Hracholuskách.
 3. Marie Křížková, narozena 5.5.1835 v Hracholuskách. Marie se dne 3.2.1857 provdala za Antonína Lisnera, syna Vojtěcha Lisnera z Modřejovic a Kateřiny Pertlové z Tyter
 4. Matěj Křížek, narozen 3.9.1837 v Hracholuskách, zemřel 31.8.1902 také v Hracholuskách ve věku 64 let. Pohřben byl 3.9.1902 na hřbitově v Nezabudicích. Příčina úmrtí jest uvedena Tuberkulosa pulminum. Oddán byl dne 21.2.1865 s Marií Šímovou, dcerou Václava Šímy a Antonie Francové.
 5. Anna Křížková, narodila se 24.3.1840 v Hracholuskách. Provdána za Františka Zusku, syna Josefa Zusky a Kateřiny Vaňkové, dne 25.2.1862 v Hracholuskách.
 6. Barbora Křížková, narozena 9.10.1842 v Hracholuskách, zemřela ještě týž den.
 7. Barbora Křížková, narozena 16.4.1843 v Hracholuskách. Provdala se za Jana Šnajberka, syna Jana Šnajberka a Marie Sýbové dne 21.11.1871. Zemřela dne 16.10.1913 v Hracholuskách na chronický zánět průdušek. Pohřbena byla o dva dny později v Nezabudicích.
 8. Václav Křížek, narozen 19.9.1846 v Hracholuskách. Dne 10.5.1870 se oženil s Josefou Linhartovou. Umírá 20.6.1916 taktéž v Hracholuskách. Další údaje viz kapitola o páté generaci.
 9. Vincencie Křížková, narozena 24.12.1848 v Hracholuskách. Provdána za Antonína Krupičku, syna Josefa Krupičky a Anny Skleničkové, dne 10.2.1874 také v Hracholuskách.
 10. Františka Křížková, narozena 27.2.1851 v Hracholuskách. Zemřela 14.7.1851, tedy ve věku 1 rok.
 11. Albína Křížková, narozena dne 17.2.1856 v Hracholuskách. Provdána za Františka Sýbu, syna Václava Sýby a Marie Malečkové, dne 1.9.1879 ve Slabcích.
 12. Josef Křížek, narozen 30.12.1866 v Hracholuskách.
 13. Jan Křížek, narozen dne 20.1.1872 v Hracholuskách, zemřel ani ne po dvou měsících 12.3.1872.
 14. Johana Křížková, narozena 5.6.1874 v Hracholuskách.

Matěj zemřel dne 19.5.1887 v požehnaném věku sedmdesáti osmi let a pohřben je na hřbitově Nezabudicích. Pohřeb se konal dne 21.5.1887.

Anna Lehoučková

dcera Josefa Lehoučky a Marie Šímové se narodila dne 24.7.1808 ve Skřivani č. 16, kde byla také týž den pokřtěna. Oddána dne 26.1.1829 s Matějem Křížkem.


Jan Linhart

syn Víta Linharta a Ludmily se narodil roku 1800 ve Slabcích. Roku 1838 se oženil s Barborou Zimovou a měli spolu tyto děti:

 1. Josefa Linhartová, narozena dne 13.12.1845 ve Slabcích. Provdána za Václava Křížka. Zemřela dne 18.8.1907 v Hracholuskách. Další viz generace pátá.
 2. František Linhart, narozen roku 1835 v Hracholuskách. Za manželku si vzal Barboru Kohoutovou, dceru Františka Kohouta a Anny Benešové, dne 21.6.1868. Zemřel dne 2.3.1875 ve věku čtyřiceti let.
 3. Anna Linhartová, narozena 24.7.1851 v Hracholuskách. Zemřela 19.10.1901 v Hracholuskách ve věku 61 let.
 4. Marie Linhartová, narozena 24.7.1851 v Hracholuskách. Dne 2.10.1871 se provdala za Františka Hrádka, syna Ludmily Hrádkové

Barbora Zimová

Dcera Františka Zimy a Doroty se narodila roku 1806 v Chlustině v okrese Beroun. Zemřela dne 30.12.1874 v Hracholuskách. Manželka Jana Linharta, kterého si vzala roku 1838.