Babička Schrödlová

Poslední z generace +2 je moje babička z otcovy strany, tedy manželka mého děda Františka Rohly, Marie rozená Schrödlová. Narodila se 5. 12. 1897 rodičům Josefu  Schrödlovi a matce Josefě rozené Dubské v Kročehlavech u Kladna. Byla tedy o několik let starší než její manžel.

Přestože jsem babičku znal; jako malý jsem si s ní hrával, či jsem u ní v Hracholuskách trávíval několik dnů v létě, o jejím životě nevím téměř nic.Osud měla asi podobný jako moje druhá babička Františka. Vychodila 5 let obecné školy. Zatím nevím kde. Na měšťanské škole pak již zřejmě nepokračovala a šla sloužit, tedy jako služka nebo děvečka.

20. 5. 1933 s v Rakovníku vzala svého manžela Františka Rohlu, s kterým strávila celý jeho život, neboť zemřel dříve než ona. Pak se již znovu neprovdala.

Když se moji rodiče roku 1975 rozvedli, babičku Marii jsem již neviděl a připomněl jsem si ji až na jejím pohřbu. Zemřela 16.7.1982.

Matrik, v kterých je zmíněna obec Kročehlavy, je zatím naskenováno pomálu. Ale ta se záznamem o narození babičky Marie už ano. Prohledal jsem záznamy kolem a zjistil, že měla nejméně tři sourozence. 16. 9. 1896 se narodila dvojčata Václav a Antonín, ale oba chlapci ještě v témže měsíci zemřeli. 18.12.1899 se narodila její mladší sestra Anna. Křtěna byla v opravdu jubilejní den – 1. 1. 1900. Všechny čtyři sourozenci neměli kmotra, na rukou je při křtu držela kročehlavská porodní bába Františka Kreisingerová, která jim všem pomáhala na svět.


Další foto:
  1. Babička v Rakovníku na náměstí
  2. Animovaný portrét vytvořený nástrojem MyHeritage