Generace šestá – matčina strana

Františka Lodlová

dcera Františka Lodla a Františky Klímové se narodila dne 26.11.1822 ve Všesulově u Rakovníka a o den později zde byla také pokřtěna. Dohledal jsem pouze jedno její zaměstnání dá-li se to tak nazvat, a totiž nádenice. Byl-li to její celoživotní úděl, nevím.

Přestože jsem zatím nezjistil jejího manžela, měla nejméně tři děti:

 1. František Lodl, narozen 18.1.1845 ve Všesulově u Rakovníka a dne 8.10.1871 byl Petrovicích oddán s Annou Urbanovou, dcerou Jana Urbana a Anny Zemanové.
 2. Václav Lodl (přímá linie). Narodil se 29.5.1849 v Dobříčanech. Další údaje lze nalézt v článku o páté generaci.
 3. Mrtvě narozené dítě, nebylo ani pokřtěno, ani pojmenováno. Rodným dnem měl být 20. květen roku 1860 a místo narození opět Všesulov u Rakovníka.

Františka zemřela 22.6.1871 v Petrovicích ve věku 48 let, zřejmě na výminku u svého syna Františka.

Josef Kraus

O něm zatím vím pouze to, že jeho dcera Františka se vdala za výše uvedeného Václava Lodla

Kateřina Procházková

Narodila se pravděpodobně ve Hvozdě u Rakovníka a za manžela si vzala Josefa Krause. Povoláním byla služebná.

František Vecka

Narodil se 26.7.1820 v Petrovicích u Rakovníka. Oženil se s Barborou Titlbachovou a Měli spolu tyto děti:

 1. Josef Vecka, narozen 28.2.1850 v Petrovicích u Rakovníka. Dále viz pátá generace.
 2. Anna Vecková, narodila se roku 1845 a vdala se za Františka Jakubka, syna Josefa Jakubky a Marie Henrichové dne 26.9.1865 v Petrovicích u Rakovníka.

Barbora Titlbachová

Narodila se v Petrovicích u Rakovníka a vdala se za Františka Vecku.

Jan Kos

Narodil se ve Václavech u Rakovníka. Povoláním byl rolník. Oženil se s Kateřinou Reiglovou a dohledáno mám jedno jejich dítě:

 1. Anna Kosová. Oddána s Josefem Veckou, synem Františka Vecky a Barbory Titlbachové.

Kateřina Reiglová

Narodila se v Křekovicích u Rakovníka a vzala si Jana Kosa.


František Hejda

Syn Jana Hejdy a Marie Svobodové se narodil 22.5.1824 v Malinové, pokřtěn týž den. Povoláním uváděn jako domkář, či oráč, k stáru pak jako žebrák. Oženil se s Marií Fišerovou z Petrovic dne 10.9.1850 a měli spolu:

 1. Františka Hejdová, narozena 12.8.1850 v Petrovicích u Rakovníka a ještě téhož dne zemřela.
 2. Jana Hejdová, narozena 18.5.1852 v Petrovicích u Rakovníka. Další viz generace pátá.
 3. Josef Hejda se narodil dne 16.1.1855 v Petrovicích u Rakovníka. Oddán s Emilianou Chmelerovou původem ze Zavidova u Rakovníka, dcerou Jana Chmelera a Barbory Pechové.
 4. Františka Hejdová, v pořadí druhá, narozena dne 20.9.1857 v Petrovicích u Rakovníka. Měla tři děti.
 5. Marie Hejdová se narodila dne 2.9.1860 v Petrovicích u Rakovníka a zemřela ve dvou letech dne 6.4.1863.
 6. Marie Hejdová, opět v pořadí druhá se narodila dne 2.2.1865 v Petrovicích u Rakovníka a zemřela o šest dní později 8.2.1865.

Další děti, pokud ještě nějaké byly, jsou v matrice, která ještě není přístupná na internetu.

František Hejda zemřel dne 5.2.1887 v Petrovicích u Rakovníka ve věku 62 let na souchotiny.

Marie Fischerová

Dcera Jana Fišera a Františky Šmídové se narodila roku 1831 v Petrovicích u Rakovníka. Tento údaj je uveden v zápisu z matriky oddaných obce Petrovice. V příslušné petrovické matrice narozených jsem však záznam nenašel. Zřejmě jej pan farář zapomněl zaznamenat, nebo se Marie narodila jinde. Zemřela někdy před datem 17.10.1875. oddána s Františkem Hejdou, viz výše.

Antonín Kühnel

syn Antonína Kühnela a Marie Pacové se narodil 15.9.1820 na Žďárech u Rakovníka. Přezdívalo se mu Kyndl (jao ostatně téměř všem Kühnelům) a v matričních záznamech je uváděno „Kühnel vulgo Kyndl“. Povoláním byl tesař – tesařský mistr.

Oženil se s Veronikou Fišerovou dne 25.5.1847 a měli spolu tyto děti:

 1. Vojtěch Kühnel, narodil se dne 23.4.1847 na Žďárech a týž den byl také pokřtěn.
 2. Antonín Kühnel, narodil se dne 27.3.1849 na Žďárech, pokřtěn týž den. Zemřel ve věku dvou let dne 2.7.1851.
 3. Antonín Kühnel, narodil se 9.9.1851 na Žďárech. Oženil se nejprve s Marií Palkoskovou a později s Marií Engelthalerovou. Další viz informace k páté generaci.
 4. Anna Kühnelová, narozena dne 20.10.1853 na Žďárech, pokřtěna o den později. Zemřela mladá dne 7.7.1875 ve věku pouhých 21 let.
 5. Marie Kühnelová, narozena 30.1.1856 na Žďárech, týž den pokřtěna. 
 6. František Kühnel, narozen 2.12.1857 na Žďárech, pokřtěn o den později. Zemřel dne 12.3.1864 ve věku šesti let.

Veronika Fischerová

Dcera Václava Fischera a Veroniky Heringové se narodila dne 25.2.1820 na Žďárech. Provdala se za výše zvedeného Antonína Kühnela.

Josef Palkoska

Syn Františka Palkosky a Anny Frelichové se narodil dne 4.4.1831 v Senomatech. Jeho povolání bylo prosté – obecní pastýř, obecní sluha, od roku 1877 je pak již vždy uváděn jako domkář.

Josef se dne 27.2.1854 na Příčině oženil s Annou Lankovou a děti z tohoto manželství jsou:

 1. Václav Palkoska, narodil se zřejmě roku 1852 a zemřel dne 2.10.1874 v Petrovicích ve věku pouhých dvaadvaceti let na ochrnutí plic. Pohřben jest také na petrovickém hřbitově.
 2. Marie Palkosková, narozena dne 20.3.1856 v Senomatech, oddána s Antonínem Kühnelem. Ostatní viz kapitola o páté generaci.
 3. Josef Palkoska, narozen dne 31.7.1867 v Petrovicích, pokřtěn o den později v petrovickém kostele.

Anna Lanková

Dcera Josefa Langa a Tekly Weissové se narodila dne 25.6.1831 na Příčině. Zemřela dne 2.9.1877 v Petrovicích ve věku 46 let, pohřbena byla 5.9.1877 na petrovickém hřbitově. Dne 27.2. 1854 se na Příčině provdala za výše uvedeného Josefa Palkosku.