Lodl

 • Můj otec.

  Po jistých peripetiích, o kterých se ještě zmíním, se mí rodiče roku 1975 rozvedli. Od tohoto okamžiku jsem otce už prakticky až do jeho smrti roku 2002 neviděl.Ale vraťme se v mém vzpomínání na začátek. Některé ranější okamžiky mi přiblíží fotografie. Vlastnili jsme totiž fotoaparát značky Ljubitěl II, už když jsem se narodil a který mám…

 • Moje maminka.

  Po petrovické základní a šanovské měšťance začala maminka studovat na rakovnickém gymnasiu. Ale z úředních dopisů vím, že se jí tam nelíbilo a roku 1955 přešla na dvouletou zemědělskou mistrovskou školu ve Slaném. Po vyučení pak pracovala jako účetní ve státním statku v Petrovicích u Rakovníka s přestávkami na mateřskou dovolenou až do důchodu. Ty…

 • Děda Jaroslav.

  Po škole se vyučil ševcem. Mám doloženo jen z vyprávění, ale věřím to mu, protože každou zimu vytáhl odkudsi krabici se šídlem, knajpem, dratví a kladívko s floky a spravoval pracovní boty, aby byly na jaro v pořádku.Ovšem, jak on tvrdil, nikdy ševcovinu nedělal. Dědovým královstvím vždy bylo zemědělství. Půdy nevlastnil moc, ale některá pole…

 • Babička Hejdová.

  Dědu si babička brala 6.7.1930. Zpočátku sloužila asi i po svatbě, přitom se starala o hospodářství a po únoru 48 pracovala ve státním statku společně s dědou. Já ji  ovšem zase pamatuji jako důchodkyni, ale vím, že chodívala na brigády, například na česání chmele, kam mě jako malého špunta brávala s sebou. Babička byla malá,…

 • První diagram k prvním vyprávěním.

  Přináším první graf nejmladších mých předků. Nejmladších, přesto jsou, bohužel, již všichni po smrti (kromě mé maličkosti).