Pavlíček

 • Generace šestá – otcova strana

  Dominik Rohla Syn Jana Rohly a Veroniky Pavlíčkové. Narodil se dne 31.3.1801 a v matrice je zapsán pod jménem Dominicus Rochla, farář zřejmě nerozuměl dobře česky. Všude v matrikách, kde je o něm zmínka, například u narození jeho dětí je uváděn jak nádeník. Oddán byl nejprve s Annou Hasovou. Z tohoto manželství vzešly zřejmě jen dvě děti: Druhou Dominikovou…

 • Generace sedmá – rod Rohlů

  Jan Rohla Syn Jana Víta Rohly a Kateřiny Viktorové se narodil v Bratronicích dne 1.8.1758, pokřtěn o den později. V matrice narozených je zapsán jako Johan Rochla. Je zde také poznámka „Lutheran“ a odkazuje tím k jeho náboženskému vyznání. V Nezabudicích provozoval krejčovinu, dotáhl to na mistra krejčího.Oženil se v Nezabudicích dne 22.1.1788 a za…

 • Generace osmá – rod Rohlů

  Jan Vít Rohla Syn Václava Rohly a Aleny Karnové se narodil dne 10.6.1728 v Bratronicích v nynějším okrese Kladno. Za manželku si vzal Kateřinu Viktorovou a měli spolu tyto děti: Kateřina Viktorová Dcera Jiřího Viktory, oddána s Janem Vítem Rohlou dne 21.1.1758 v Bratronicích, jak je uvedeno výše. Jiří Pavlíček Povoláním havíř (lamač) v Nezabudicích.…

 • Rodinný erb

  Erb jsem tvořil, maje na paměti následující. Červená a stříbrná, odkazují na naše národní barvy. Kalich zase na zmínku v matrice. V matrice oddaných obce Nezabudice je záznam o našem předku Johanu Rohlovi, mistru krejčím, narozeném 1.8.1788, který se právě přestěhoval z rodných Bratronic do Nezabudic, aby zde pojal za manželku Veroniku Pavlíčkovou. Pan farář…