Rodinný erb

Procházeje genealogickým webem společnosti, jíž jsem již drahnou dobu členem, zjistil jsem, že je tu ještě jeden počin, který jsem opomněl zde, na stránkách, zmínit a presentovat.

Určitě tomu bude již dobrých dvacet let, kdy Česká genealogická a heraldická společnost v Praze nabídla možnost zaregistrovat si svůj vlastní osobní znak. Já i manželka jsme tehdy tuto možnost využili a jali se tvořit své znaky dle heraldických pravidel. Dalo nám to dost přemýšlení a studia odborných knih, ale výsledek se nám oběma zdá i po letech celkem slušný. Posuďte sami.

Znak je sice registrovaný mým jménem, ale myslel jsem to tak, že to bude erb celého našeho rodu Rohlů. Nebo alespoň té větve, která opustila pravděpodobnou kolébku rodu, Bratronice a přes Nezabudice skončila v Hracholuskách. Nenašel jsem totiž zatím žádného předka šlechtické krve, který by už erb vlastnil, a tak doufám, že jsem se příliš neprovinil svou troufalostí.

Blason, který jsem raději opsal od odborníků, je následovný:

„Štít polcen červeno-černě. V pravém poli dvě šikmá stříbrná břevna, v levém poli zlatý kalich. Na hrncové přilbě s přikryvadly černo-zlatými a červeno-stříbrnými a točenicí červeno-stříbrnou, kalich ze štítu.“

Erb jsem tvořil, maje na paměti následující. Červená a stříbrná, odkazují na naše národní barvy. Kalich zase na zmínku v matrice. V matrice oddaných obce Nezabudice je záznam o našem předku Johanu Rohlovi, mistru krejčím, narozeném 1.8.1788, který se právě přestěhoval z rodných Bratronic do Nezabudic, aby zde pojal za manželku Veroniku Pavlíčkovou. Pan farář si k tomuto zápisu připsal strohou poznámku „Luterán“. Jedno slovo a co z toho pošlo.

A jak je v tomto kraji zvykem, že na vše musíte mít „bumážku“, mám na tento erb glejt potvrzený autoritou nejvyšší, výše zmíněnou společností.Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *