Děda František.

O mém druhém dědovi, Františku Rohlovi, respektive prvním, protože je v mužské linii rodu Rohlů, toho mnoho napsat nemohu. Za jeho života jsem ho nepoznal. Také jeho manželka, moje babička, Marie rozená Schrödlová, mi o něm nikdy nevyprávěla. A pokud ano, byl jsem asi příliš malý, než aby mi něco z toho utkvělo v paměti.

Narodil se 6.září roku 1901 v Hracholuskách, svému otci také Františkovi a matce Amálii Křížkové. Rodina to byla početná, měl deset sourozenců, z nichž, pravda, několik zemřelo v dětském věku.

Sám měl, stejně jako můj druhý děda, pouze dvě děti. A to mého otce Jiřího a dceru Danuši, která se narodila roku 1934 a byla tedy o dva roky starší.

Jediné vyprávění, s ním spojené, mám od bratrance mého otce, který je v tuto chvíli zřejmě nejstarší žijící potomek naší větve rodokmenu. Vyprávěl mi, jak s mým otcem trávili prázdniny v Hracholuskách, kde mému dědovi pomáhali v hospodářství. Sklízet seno, obilí, poklízet dobytek. Ovšem dědova profese byla jiná. V poznámkách mám napsáno jen strohé – tesařský pomocník.

Zbyly mi po něm jen dvě fotografie a dva dopisy z roku 1957. V nich si píše o léky, asi už v té době byl vážně nemocný. Zemřel o dva roky později 4. října 1959, také v Hracholuskách.

Vždy je mi líto, když se nemohu dopátrat dalších podrobností, zvláště pak jde-li o příbuzného tak blízkého. Bohužel, rozvod mých rodičů mi bádání tímto směrem hodně znesnadnil. Ale jak vždy zdůrazňuji, pátrání ještě není u konce.


Další foto:

  1. Animovaný obrázek vytvořený nástrojem MyHeritage

Comments

Jeden komentář: „Děda František.“

  1. […] František, Ladislav, Josef a Johanna. Pomocí odkazů jsem naznačil, do kterého příspěvku a do které generace se máme dívat. Ano, jsou to děti Františka Rohly a Amálie Křížkové. […]