Generace osmá – Rod Lodlů

Vojtěch Lodl

Narodil se někdy kolem roku 1760 a zemřel 17.8.1820 v Černíkovicích, okres Plzeň – Sever ve věku 60 let. Zde je též dne 19.8.1820 pochován. k tomuto datu je uváděn jako sedlák a výminkář.

Oddán s Kateřinou Kapovou, měli spolu:

 1. František Lodl, oddán s Františkou Klímovou, dcerou Víta Klímy a Ludmily Břínkové dne 22.9.1807 na Šípech, ostatní viz sedmá generace.

Kateřina Kapová

Oddána s výše uvedeným Vojtěchem Lodlem.


Vít Klíma

Zemřel někdy před 8.8.1806, neboť k tomuto datu je již uveden jako nebožtík. Je zde také uvedeno jeho povolání – mistr tesař ze Šípů Vít se oženil s Ludmilou Břínkovou a měli spolu alespoň dvě dcery:

 1. Františka Klímová, narodila se na Šípech a dne 22.9.1807 se provdala za Františka Lodla. ostatní viz sedmá generace.
 2. Barbora Klímová.

Ludmila Břínková

Oddána s Vítem Klímou


Jan Vecka

Oddán s Veronikou Řenčovou. Měli spolu :

 1. Tomáš Vecka. Oženil se s Marií Sayfertovou, viz sedmá generace.

Veronika Řenčová

Oddána s výše uvedeným Janem Veckou.


Antonín Sayfert

Oddán s Josefou Nachtigallovou. Spolu měli:

 1. Marie Sayfertová, oddána s Tomášem Veckou, viz sedmá generace.

Josefa Nachtigallová

Oddána s výše uvedeným Antonínem Sayfertem.


Josef Hejda

Syn Jana Hejdy a Marie neznámého příjmení. Oddán s Marií neznámého příjmení. Z tohoto manželství se narodilo dítě:

 1. Jan Hejda, Narozen v Malinové. Oženil se s Marií Svobodovou, dcerou Jana Svobody a Anny, neznámého příjmení.

Marie N

Příjmení není uvedeno. Provdala se za výše uvedeného Josefa Hejdu.


Jan Svoboda

Oddán s Annou neznámého příjmení. Děti z tohoto manželství narozené:

 1. Marie Svobodová, oddána s Janem Hejdou.

Anna N

Oddána s výše uvedeným Janem Hejdou. Příjmení není uvedeno.


František Josef Kühnel

syn Viléma Kühnela a Anny Eisensteinové se narodil dne 31.1.1748 v Deštnici, okres Louny, pokřtěn 1.2.1748. Zemřel dne 5.7.1827 na Žďárech, okres Rakovník ve věku 80 let. Věkem sešlý je uvedeno jako příčina úmrtí.

Dne 18.11.1783 se v Deštnici oženil s Marií Annou Heberovou. Spolu měli tyto děti:

 1. Regina Kühnelová, narozena dne 8.10.1784 v Deštnici
 2. Jan Václav Kühnel, narozen dne 8.8.1785 v Deštnici.
 3. František Josef Kühnel, narozen dne 5.10.1788 v Deštnici. Oddán s Marií Čejnovou dcerou Josefa Čejny a Marie Brabcové.
 4. František Antonín Kühnel, narozen dne 25.12.1790 v Deštnici. oddán s Marií Pacovou. Ostatní viz sedmá generace.
 5. František Karel Kühnel, narozen dne 25.4.1795 v Deštnici. Oddán s Františkou Haukovou, dcerou Františka Hauka a Barbory Rousové dne 15.2.1814 na Žďárech.

Marie Anna Heberová

Dcera Jana Hebera a Kateřiny, neznámého příjmení se narodila dne 31.7.1756 v Deštnici, okres Louny, pokřtěna dne 1.8.1756. Oddána dne 18.11.1783 s Františkem Josefem Kühnelem. Zemřela na Žďárech dne 31.1.1814 ve věku 57 let. Jako příčina úmrtí je uvedeno píchání v boku.


František Pac

Sedlák ze Skupé, oddán s Rozálií neznámého příjmení. Spolu měli dceru:

 1. Marie Pacová, oddána s Františkem Antonínem Kühnelem dne 4.2.1812 ve Skupé. Viz sedmá generace.

Rozálie N

Příjmení neuvedeno, oddána s výše uvedeným Františkem Pacem.