Rod Rohla

Martin Rohla

Syn Dominika Rohly a Anny Hasové. Narodil se 1.6.1829 v Hracholuskách v okrese Rakovník. Povoláním domkář. Oženil se s Marií Šraibovou a děti z tohoto manželství jsou:

 1. František Rohla, narozen 8.2.1858 v Hracholuskách. Oženil se dne 29.1.1889 ve Slabcích s Amalií Křížkovou. Ostatní údaje naleznete v kapitole o čtvrté generaci.
 2. Johana Rohlová, Narozena 24.5.1860 v Hracholuskách. Oddána dne 7.10.1879 ve Slabcích s Václavem Macákem, synem Františka Macáka a Kateřiny Liškové.
 3. Antonie Rohlová, narozena 21.10.1862 v Hracholuskách. Dne 19.2.1884 byla ve Slabcích provdána za Josefa Staňka, syna Antonína Staňka a Františky Krobové
 4. Marie Rohlová, narozena 26.5.1865 v Hracholuskách. Dne 26.7.1887 ji ve Slabcích pojal za manželku Josef Staněk, syn Antonína Staňka a Františky Krobové. Jedná se zřejmě o stejného Josefa Staňka, který si roku 1884 bral Mariinu sestru Antonii. Z toho je možné odvodit, že Antonie někdy mezi lety 1884 a 1887 zemřela.
 5. Alois Rohla, narozen 22.10.1869 v Hracholuskách.
 6. Františka Rohlová, narozena 26.6.1872 v Hracholuskách, zemřela o rok později 1.4.1873 tamtéž a pohřbena byla 3.4.1873 na hřbitově v Nezabudicích.
 7. Anna Rohlová, narozena 24.10.1874 v Hracholuskách. Oddána dne 17.1.1899 ve Slabcích s Vincencem Markem, synem Františka Marka a Antonie Svobodové.

Marie Šraibová

Dcera Vavřince Šrajba a Alžběty Jelínkové se narodila roku 1833 v Nezabudicích. Vdala se za Martina Rohlu. Zemřela dne 14.9.1904 na Novém Domě v okrese Rakovník ve věku 71 let, dle vyjádření lékaře sešlostí věkem. Pohřbena byla dne 16.9.1904 na Novém Domě.

Václav Křížek

Syn Matěje Křížka a Anny Lehoučkové. Narodil se 19.9.1846 v Hracholuskách. Dne 10.5.1870 se oženil v Hracholuskách s Josefou Linhartovou a zplodili spolu šest potomků:

 1. Amalie Křížková, narozena 8.6.1867 v Hracholuskách, provdána za Františka Rohlu. Další údaje viz kapitola o čtvrté generaci.
 2. Josef Křížek, narozen 28.12.1873 v Hracholuskách. oddán byl dne 10.4.1899 ve Slabcích s Annou Kouklíkovou, dcerou Františka Kouklíka a Anny Říhové.
 3. Marie Křížková, narozena 20.11.1876 v Hracholuskách. Dne 31.10.1898 byla provdána za Josefa Jelínka, syna Josefa Jelínka a Barbory Zigmundové.
 4. Václav Křížek, narozen 18.6.1882 v Hracholuskách. Zemřel o měsíc a půl později, dne 4.8.1882 a pohřben byl 6.8.1882.
 5. Václav Křížek, narozen 20.9.1883 v Hracholuskách, zemřel 7.1.1906 tamtéž ve věku pouhých dvaadvaceti let. Pohřben byl 10.1.1906 na nezabudickém hřbitově. Tento Václav byl z dvojčat.
 6. František Křížek, narozen stejně jako výše uvedený Václav dne 20.9.1883 v Hracholuskách, zemřel zřejmě hned při nebo krátce po porodu a pohřben byl 22.9.1883 v Nezabudicích.

Dne 9.6.1908 se Václav podruhé oženil s Josefou Perglovou, dcerou Josefa Pergla a Anny Hlaváčkové, ve  Slabcích. Z tohoto druhého manželství jsem zatím nedohledal žádné potomky.

Václav byl prakticky celý život nádeníkem a zemřel ve věku 69 let dne 20.6.1916 v Hracholuskách a pohřben byl dne 22.6.1916 na hřbitově v Nezabudicích. Příčinou úmrtí byla rakovina tlustého střeva.

Josefa Linhartová

Dcera Jana Linharta a Barbory Zimové. Narodila se 13.12.1845 ve Slabcích, okres Rakovník. Dne 10.5.1870 se provdala za Václava Křížka. Zemřela dne 18.8.1907 v Hracholuskách ve věku 61 let a pochována je byla dne 20.8.1907 v Nezabudicích na hřbitově.

Josefa Perglová

Dcera Josefa Pergla a Anny Hlaváčkové. Druhá manželka Václava Křížka, jenž si ji bral 9.6.1908 ve Slabcích. O této osobě nemám zatím žádné další informace, neboť není v žádné hlavní rodové linii. Ale budu se snažit informace doplnit.


Vojtěch Schrödl

Narodil se ve Voboře u Královic a zde také vykonával práci čeledína k datu 5.12.1897. Oddán byl s Marií Pavízovou a měli spolu minimálně jedno dítě:

 1. Josef Schrödl, narozen 5.2.1962 v Kročehlavech u Kladna. Oženil se s Josefou Dubskou dne 2.2.1891. Další informace naleznete v kapitole o čtvrté generaci.

Marie Pavízová

Oddána s Vojtěchem Schrödlem.

Josef Dubský

Narodil se v Hracholuskách a za manželku si vzal Marii Paterovou. Spolu měli minimálně jedno dítě:

 1. Josefa Dubská, narozena 15.3.1866 v Hracholuskách. oddána za Josefa Schrödla dne 2.2.1891 ve Skryjích v okrese rakovnickém. Další informace viz kapitola o čtvrté generaci.

Marie Paterová

Narodila se v Čilé v okrese Rokycany a manželem se jí stal Josef Dubský.


Rod Lodl

Václav Lodl

Syn neznámého, v matrice neuvedeného otce, a Františky Lodlové se narodil dne 29.5.1849 v Dobříčanech v okrese Louny, kde byl také týž den pokřtěn. Povoláním byl zpočátku nádeník, jak je uvedeno k počátku roku 1872, koncem tohoto roku však již jako havíř a domkář a k roku 1898 jen jako domkář.

Jeho matka pocházela ze Všesulova, což je téměř sousední vesnice s Petrovicemi, kde byl Václav už roku 1872 usedlý a zde se také 16.1.1872 oženil s Františkou Krausovou. Spolu pak měli tři děti. Všechny se narodily v Petrovicích.

 1. Josef Lodl, narozen dne 12.8.1868, tedy ještě před sňatkem rodičů, což také plyne z matričního zápisu: „Já přítomný nemanželský otec hlásím se k dítěti nemanželskému Josefovi a žádám, by po uzavřeném sňatku manželském, manželsky oprávněné bylo Lodl. Lodl Wenzel otec“. Pokřtěn byl o den později v petrovickém kostele. oddán s Annou Leipertovou v Čisté u Rakovníka. Zemřel 28.12.1946 ve věku 78 let. Na oznámení o pohřbu je uveden s titulem Ing.
 2. Antonín Lodl, narozen 14.11.1872, pokřtěn o den později. Oženil se 18.10.1898 s Terezií Veckovou. Zemřel 5.7.1925 ve věku pouhých dvaapadesáti let. Ostatní údaje viz kapitolu o čtvrté generaci předků.
 3. Celestin Lodl, narozen dne 8.9.1876, pokřtěn 10.9.1876. Dne 11.6.1917 se oženil s Marií Růženou Jiravovou, dcerou Josefa Jiravy a Anny Strakové. Zemřel dne 24.10.1961 ve věku úctyhodných osmdesáti pěti roků.

Václav zemřel dne 28.11.1925 ve věku 76 let a přežil tedy o několik měsíců svého syna Antonína, který je v přímé rodové linii mé matky.

Františka Krausová

Dcera Josefa Krause a Kateřiny Procházkové. Narodila se v Malinové u Rakovníka dne 28.11.1845. Dne 16.1.1872 se v Petrovicích provdala za Václava Lodla. Zemřela 2.5.1926 tamtéž. Svého syna Antonína přežila téměř o rok. Celý život je uváděna jako domkářka v Petrovicích.

Josef Vecka

Syn Františka Vecky a Barbory Titlbachové se narodil dne 28.2.1850 v Petrovicích, v domě číslo 15, kde býval hostinec. Povoláním je nejčastěji uváděn jako chalupník nebo rolník, ale k roku 1887 také jako hostinský.

Oddán byl dne 18.10.1873 s Annou Kosovou a spolu měli deset dětí. Všechny se narodily v domě svého otce i děda.

 1. Barbora Vecková, narozena dne 29.9.1873, pokřtěna o den později. Oddána dne 18.10.1898 s Františkem Peruthem, synem Františka Perutha a Terezie Schmidové, taktéž v Petrovicích.
 2. Terezie Vecková, narozena 11.3.1876. Provdala se 18.10.1898 za Antonína Lodla. Zemřela roku 1925.
 3. Cyrill Mettoděj Vecka, narozen dne 25.8.1878, pokřtěn 29.8.1878, zemřel o několik měsíců později, dne 16.12.1878 a pohřben byl na petrovickém hřbitově dne 19.12.1878.
 4. Cyrill Metoděj Vecka, narozen 8.10.1879, pokřtěn 12.10.1879. Oddán byl dne 20.11.1917 v Klenčí v okrese domažlickém s Žofií Sladkou, dcerou Martina Sladkého a Kateřiny Benešové.
 5. František Vecka, narozen 12.5.1882, pokřtěn 14.5.1882.
 6. Anna Vecková, narozena 25.7.1884, pokřtěna 3.8.1884. Oddána dne 7.1.1911 s Janem Hlavou v Rousínově u Rakovníka.
 7. Marie Vecková, narozena 5.4.1887, pokřtěna 11.5.1887.
 8. Jan Vecka, narozen 23.2.1890, zemřel 23.6.1976 ve věku 86 let. Pamatuji si ho jako starého pána, který k nám chodíval občas na nedělní návštěvu a vyprávěl mi, jak sloužil na vojně za císaře Františka Josefa I. Vyprávění bylo tak sugestivní, že ho mám až dodnes v živé paměti.
 9. Antonín Vecka, narozen 16.4.1893. Oženil se Marií Mlínkovou. Zemřel dne 29.1.1925 v Gornji Bogićevci, Brodsko-posavská župa v Chorvatsku.
 10. Josef Vecka, narozen 2.9.1899, oddán s Marií Růžičkovou.

Josef zemřel 14.7.1907 ve věku padesáti sedmi let a pochován byl na petrovickém hřbitově dne 16.7.1907.

Anna Kosová

Dcera Jana Kosa a Kateřiny Reiglové. Narodila se roku 1853 ve Václavech v okrese Rakovník. Provdala se za Josefa Vecku dne 18.10.1873 a zemřela 10.11.1935 ve věku osmdesáti dvou roků v Petrovicích.


Jana Hejdová

Dcera Františka Hejdy a Marie Fischerové. Narodila se 18.5.1852. Zemřela pak dne 17.10.1875 v Petrovicích a pohřbena byla na petrovickém hřbitově dne 20.10.1875. Zemřela tedy ve věku pouhých dvaceti tří let. Měla zřejmě jen jednoho nemanželského syna:

 1. Karel Hejda, narozen 22.4.1875 v Bečově, okres Most. Jelikož dítě bylo nemanželské, zřejmě ji rodiče poslali porodit dále od domova. Další informace o Karlovi se dočtete v kapitole o čtvrté generaci. Matka mu zemřela půl roku po jeho narození, vychovávali ho pak zřejmě prarodiče.

Antonín Kühnel

Syn Antonína Kühnela a Veroniky Fischerové se narodil 9.9.1851 ve Žďárech u Rakovníka. Časem lidé jeho jméno zkomolili na Kindl, či Kyndl, takže je někdy v matrice uveden jako Kühnel vulgo Kindl. Roku 1875 si vzal Marii Palkoskovou a přiženil se tak do Petrovic, kde vykonával tesařské řemeslo. Roku 1885 je již uváděn v matrice jako mistr tesař. Děti z tohoto manželství jsou:

 1. Anna Kühnelová, narozena 27.12.1877 v Petrovicích, pokřtěna o den později. Oddána s Karlem Hejdou dne 7.1.1902 tamtéž. Zemřela dne 27.7.1935 také v Petrovicích. Bližší údaje jsou dále v kapitole o čtvrté generaci.
 2. Emil Kühnel, narozen 16.8.1879 v Petrovicích, pokřtěn hned po narození a týž den také umírá. Jako diagnosa je uvedena nemoc č. 55 – psotník.
 3. František Kühnel, narozen 27.12.1880 v Petrovicích, pokřtěn o den později. Umírá již 3.5.1905 ve věku 24 let, pohřben je dne 5.5.1905. Příčina úmrtí uvedena Tuberculosis pulmoneum.
 4. Marta Kühnelová, narozena 4.9.1882 a pokřtěna o den později v Petrovicích. Dne 22.2.1906 se provdala za Jaroslava Ransdorfa, syna Antonína Ransdorfa a Anny Pastorové v Petrovicích. Zemřela dne 26.11.1969 ve věku požehnaných osmdesáti sedmi let.

Antonínovou druhou ženou byla Marie Engeltalerová, dcera Václava Engeltalera a Josefy Macákové. Děti z tohoto druhého manželství pak byly:

 1. Rudolf Kühnel, narozen dne 24.7.1885 v Petrovicích, pokřtěn o dva dny později. Zemřel dne 5.8.1885 a pohřben na petrovickém hřbitově byl dne 7.8.1885, Jako příčina úmrtí je uvedena nemoc č. 69, zánět v krku.
 2. Václav Kühnel, narozen dne 2.8.1887, pokřtěn dne 4.8.1887 v Petrovicích. Zemřel o půl roku později 10.2.1888. Pohřben byl 12.2.1888 na petrovickém hřbitově. Zde byla příčinou úmrtí nemoc č. 11, zánět plic.
 3. Marie Kühnelová, narozen 6.1.1890 v Petrovicích, pokřtěna o dva dny později tamtéž. Provdala se za Josefa Forsta (později známého jako Fořt), syna Ignáce Forsta a Marie Pachmanové, dne 31.1.1911 v Petrovicích.

Marie Palkosková

Dcera Josefa Palkosky a Anny Lankové se narodila dne 20.3.1856 v Senomatech, městysy poblíž Rakovníka. Roku 1887 se provdala za Antonína Kühnela a porodila mu čtyři děti. Zemřela ve věku 28 let dne 27.7.1884 na nemoc číslo 49, ochrnutí plic. Pohřbena byla na petrovickém hřbitově dne 29.7.1884.

Marie Engeltalerová