Generace pátá

Martin Rohla

Syn Dominika Rohly a Anny Hasové. Narodil se 1.6.1829 v Hracholuskách v okrese Rakovník. Povoláním domkář. Oženil se s Marií Šraibovou a děti z tohoto manželství jsou:

 1. František Rohla, narozen 8.2.1858 v Hracholuskách. Oženil se dne 29.1.1889 ve Slabcích s Amalií Křížkovou. Ostatní údaje naleznete v kapitole o čtvrté generaci.
 2. Johana Rohlová, Narozena 24.5.1860 v Hracholuskách. Oddána dne 7.10.1879 ve Slabcích s Václavem Macákem, synem Františka Macáka a Kateřiny Liškové.
 3. Antonie Rohlová, narozena 21.10.1862 v Hracholuskách. Dne 19.2.1884 byla ve Slabcích provdána za Josefa Staňka, syna Antonína Staňka a Františky Krobové
 4. Marie Rohlová, narozena 26.5.1865 v Hracholuskách. Dne 26.7.1887 ji ve Slabcích pojal za manželku Josef Staněk, syn Antonína Staňka a Františky Krobové. Jedná se zřejmě o stejného Josefa Staňka, který si roku 1884 bral Mariinu sestru Antonii. Z toho je možné odvodit, že Antonie někdy mezi lety 1884 a 1887 zemřela.
 5. Alois Rohla, narozen 22.10.1869 v Hracholuskách.
 6. Františka Rohlová, narozena 26.6.1872 v Hracholuskách, zemřela o rok později 1.4.1873 tamtéž a pohřbena byla 3.4.1873 na hřbitově v Nezabudicích.
 7. Anna Rohlová, narozena 24.10.1874 v Hracholuskách. Oddána dne 17.1.1899 ve Slabcích s Vincencem Markem, synem Františka Marka a Antonie Svobodové.

Marie Šraibová

Dcera Vavřince Šrajba a Alžběty Jelínkové se narodila roku 1833 v Nezabudicích. Vdala se za Martina Rohlu. Zemřela dne 14.9.1904 na Novém Domě v okrese Rakovník ve věku 71 let, dle vyjádření lékaře sešlostí věkem. Pohřbena byla dne 16.9.1904 na Novém Domě.

Václav Křížek

Syn Matěje Křížka a Anny Lehoučkové. Narodil se 19.9.1846 v Hracholuskách. Dne 10.5.1870 se oženil v Hracholuskách s Josefou Linhartovou a zplodili spolu šest potomků:

 1. Amalie Křížková, narozena 8.6.1867 v Hracholuskách, provdána za Františka Rohlu. Další údaje viz kapitola o čtvrté generaci.
 2. Josef Křížek, narozen 28.12.1873 v Hracholuskách. oddán byl dne 10.4.1899 ve Slabcích s Annou Kouklíkovou, dcerou Františka Kouklíka a Anny Říhové.
 3. Marie Křížková, narozena 20.11.1876 v Hracholuskách. Dne 31.10.1898 byla provdána za Josefa Jelínka, syna Josefa Jelínka a Barbory Zigmundové.
 4. Václav Křížek, narozen 18.6.1882 v Hracholuskách. Zemřel o měsíc a půl později, dne 4.8.1882 a pohřben byl 6.8.1882.
 5. Václav Křížek, narozen 20.9.1883 v Hracholuskách, zemřel 7.1.1906 tamtéž ve věku pouhých dvaadvaceti let. Pohřben byl 10.1.1906 na nezabudickém hřbitově. Tento Václav byl z dvojčat.
 6. František Křížek, narozen stejně jako výše uvedený Václav dne 20.9.1883 v Hracholuskách, zemřel zřejmě hned při nebo krátce po porodu a pohřben byl 22.9.1883 v Nezabudicích.

Dne 9.6.1908 se Václav podruhé oženil s Josefou Perglovou, dcerou Josefa Pergla a Anny Hlaváčkové, ve  Slabcích. Z tohoto druhého manželství jsem zatím nedohledal žádné potomky.

Václav byl prakticky celý život nádeníkem a zemřel ve věku 69 let dne 20.6.1916 v Hracholuskách a pohřben byl dne 22.6.1916 na hřbitově v Nezabudicích. Příčinou úmrtí byla rakovina tlustého střeva.

Josefa Linhartová

Dcera Jana Linharta a Barbory Zimové. Narodila se 13.12.1845 ve Slabcích, okres Rakovník. Dne 10.5.1870 se provdala za Václava Křížka. Zemřela dne 18.8.1907 v Hracholuskách ve věku 61 let a pochována je byla dne 20.8.1907 v Nezabudicích na hřbitově.

Josefa Perglová

Dcera Josefa Pergla a Anny Hlaváčkové. Druhá manželka Václava Křížka, jenž si ji bral 9.6.1908 ve Slabcích. O této osobě nemám zatím žádné další informace, neboť není v žádné hlavní rodové linii. Ale budu se snažit informace doplnit.


Vojtěch Schrödl

Narodil se ve Voboře u Královic a zde také vykonával práci čeledína k datu 5.12.1897. Oddán byl s Marií Pavízovou a měli spolu minimálně jedno dítě:

 1. Josef Schrödl, narozen 5.2.1962 v Kročehlavech u Kladna. Oženil se s Josefou Dubskou dne 2.2.1891. Další informace naleznete v kapitole o čtvrté generaci.

Marie Pavízová

Oddána s Vojtěchem Schrödlem.

Josef Dubský

Narodil se v Hracholuskách a za manželku si vzal Marii Paterovou. Spolu měli minimálně jedno dítě:

 1. Josefa Dubská, narozena 15.3.1866 v Hracholuskách. oddána za Josefa Schrödla dne 2.2.1891 ve Skryjích v okrese rakovnickém. Další informace viz kapitola o čtvrté generaci.

Marie Paterová

Narodila se v Čilé v okrese Rokycany a manželem se jí stal Josef Dubský.


Václav Lodl

Syn neznámého, v matrice neuvedeného otce, a Františky Lodlové se narodil dne 29.5.1849 v Dobříčanech v okrese Louny, kde byl také týž den pokřtěn. Povoláním byl zpočátku nádeník, jak je uvedeno k počátku roku 1872, koncem tohoto roku však již jako havíř a domkář a k roku 1898 jen jako domkář.

Jeho matka pocházela ze Všesulova, což je téměř sousední vesnice s Petrovicemi, kde byl Václav už roku 1872 usedlý a zde se také 16.1.1872 oženil s Františkou Krausovou. Spolu pak měli tři děti. Všechny se narodily v Petrovicích.

 1. Josef Lodl, narozen dne 12.8.1868, tedy ještě před sňatkem rodičů, což také plyne z matričního zápisu: „Já přítomný nemanželský otec hlásím se k dítěti nemanželskému Josefovi a žádám, by po uzavřeném sňatku manželském, manželsky oprávněné bylo Lodl. Lodl Wenzel otec“. Pokřtěn byl o den později v petrovickém kostele. oddán s Annou Leipertovou v Čisté u Rakovníka. Zemřel 28.12.1946 ve věku 78 let. Na oznámení o pohřbu je uveden s titulem Ing.
 2. Antonín Lodl, narozen 14.11.1872, pokřtěn o den později. Oženil se 18.10.1898 s Terezií Veckovou. Zemřel 5.7.1925 ve věku pouhých dvaapadesáti let. Ostatní údaje viz kapitolu o čtvrté generaci předků.
 3. Celestin Lodl, narozen dne 8.9.1876, pokřtěn 10.9.1876. Dne 11.6.1917 se oženil s Marií Růženou Jiravovou, dcerou Josefa Jiravy a Anny Strakové. Zemřel dne 24.10.1961 ve věku úctyhodných osmdesáti pěti roků.

Václav zemřel dne 28.11.1925 ve věku 76 let a přežil tedy o několik měsíců svého syna Antonína, který je v přímé rodové linii mé matky.

Františka Krausová

Dcera Josefa Krause a Kateřiny Procházkové. Narodila se v Malinové u Rakovníka dne 28.11.1845. Dne 16.1.1872 se v Petrovicích provdala za Václava Lodla. Zemřela 2.5.1926 tamtéž. Svého syna Antonína přežila téměř o rok. Celý život je uváděna jako domkářka v Petrovicích.

Josef Vecka

Syn Františka Vecky a Barbory Titlbachové se narodil dne 28.2.1850 v Petrovicích, v domě číslo 15, kde býval hostinec. Povoláním je nejčastěji uváděn jako chalupník nebo rolník, ale k roku 1887 také jako hostinský.

Oddán byl dne 18.10.1873 s Annou Kosovou a spolu měli deset dětí. Všechny se narodily v domě svého otce i děda.

 1. Barbora Vecková, narozena dne 29.9.1873, pokřtěna o den později. Oddána dne 18.10.1898 s Františkem Peruthem, synem Františka Perutha a Terezie Schmidové, taktéž v Petrovicích.
 2. Terezie Vecková, narozena 11.3.1876. Provdala se 18.10.1898 za Antonína Lodla. Zemřela roku 1925.
 3. Cyrill Mettoděj Vecka, narozen dne 25.8.1878, pokřtěn 29.8.1878, zemřel o několik měsíců později, dne 16.12.1878 a pohřben byl na petrovickém hřbitově dne 19.12.1878.
 4. Cyrill Metoděj Vecka, narozen 8.10.1879, pokřtěn 12.10.1879. Oddán byl dne 20.11.1917 v Klenčí v okrese domažlickém s Žofií Sladkou, dcerou Martina Sladkého a Kateřiny Benešové.
 5. František Vecka, narozen 12.5.1882, pokřtěn 14.5.1882.
 6. Anna Vecková, narozena 25.7.1884, pokřtěna 3.8.1884. Oddána dne 7.1.1911 s Janem Hlavou v Rousínově u Rakovníka.
 7. Marie Vecková, narozena 5.4.1887, pokřtěna 11.5.1887.
 8. Jan Vecka, narozen 23.2.1890, zemřel 23.6.1976 ve věku 86 let. Pamatuji si ho jako starého pána, který k nám chodíval občas na nedělní návštěvu a vyprávěl mi, jak sloužil na vojně za císaře Františka Josefa I. Vyprávění bylo tak sugestivní, že ho mám až dodnes v živé paměti.
 9. Antonín Vecka, narozen 16.4.1893. Oženil se Marií Mlínkovou. Zemřel dne 29.1.1925 v Gornji Bogićevci, Brodsko-posavská župa v Chorvatsku.
 10. Josef Vecka, narozen 2.9.1899, oddán s Marií Růžičkovou.

Josef zemřel 14.7.1907 ve věku padesáti sedmi let a pochován byl na petrovickém hřbitově dne 16.7.1907.

Anna Kosová

Dcera Jana Kosa a Kateřiny Reiglové. Narodila se roku 1853 ve Václavech v okrese Rakovník. Provdala se za Josefa Vecku dne 18.10.1873 a zemřela 10.11.1935 ve věku osmdesáti dvou roků v Petrovicích.


Jana Hejdová

Dcera Františka Hejdy a Marie Fischerové. Narodila se 18.5.1852. Zemřela pak dne 17.10.1875 v Petrovicích a pohřbena byla na petrovickém hřbitově dne 20.10.1875. Zemřela tedy ve věku pouhých dvaceti tří let. Měla zřejmě jen jednoho nemanželského syna:

 1. Karel Hejda, narozen 22.4.1875 v Bečově, okres Most. Jelikož dítě bylo nemanželské, zřejmě ji rodiče poslali porodit dále od domova. Další informace o Karlovi se dočtete v kapitole o čtvrté generaci. Matka mu zemřela půl roku po jeho narození, vychovávali ho pak zřejmě prarodiče.

Antonín Kühnel

Syn Antonína Kühnela a Veroniky Fischerové se narodil 9.9.1851 ve Žďárech u Rakovníka. Časem lidé jeho jméno zkomolili na Kindl, či Kyndl, takže je někdy v matrice uveden jako Kühnel vulgo Kindl. Roku 1875 si vzal Marii Palkoskovou a přiženil se tak do Petrovic, kde vykonával tesařské řemeslo. Roku 1885 je již uváděn v matrice jako mistr tesař. Děti z tohoto manželství jsou:

 1. Anna Kühnelová, narozena 27.12.1877 v Petrovicích, pokřtěna o den později. Oddána s Karlem Hejdou dne 7.1.1902 tamtéž. Zemřela dne 27.7.1935 také v Petrovicích. Bližší údaje jsou dále v kapitole o čtvrté generaci.
 2. Emil Kühnel, narozen 16.8.1879 v Petrovicích, pokřtěn hned po narození a týž den také umírá. Jako diagnosa je uvedena nemoc č. 55 – psotník.
 3. František Kühnel, narozen 27.12.1880 v Petrovicích, pokřtěn o den později. Umírá již 3.5.1905 ve věku 24 let, pohřben je dne 5.5.1905. Příčina úmrtí uvedena Tuberculosis pulmoneum.
 4. Marta Kühnelová, narozena 4.9.1882 a pokřtěna o den později v Petrovicích. Dne 22.2.1906 se provdala za Jaroslava Ransdorfa, syna Antonína Ransdorfa a Anny Pastorové v Petrovicích. Zemřela dne 26.11.1969 ve věku požehnaných osmdesáti sedmi let.

Antonínovou druhou ženou byla Marie Engeltalerová, dcera Václava Engeltalera a Josefy Macákové. Děti z tohoto druhého manželství pak byly:

 1. Rudolf Kühnel, narozen dne 24.7.1885 v Petrovicích, pokřtěn o dva dny později. Zemřel dne 5.8.1885 a pohřben na petrovickém hřbitově byl dne 7.8.1885, Jako příčina úmrtí je uvedena nemoc č. 69, zánět v krku.
 2. Václav Kühnel, narozen dne 2.8.1887, pokřtěn dne 4.8.1887 v Petrovicích. Zemřel o půl roku později 10.2.1888. Pohřben byl 12.2.1888 na petrovickém hřbitově. Zde byla příčinou úmrtí nemoc č. 11, zánět plic.
 3. Marie Kühnelová, narozen 6.1.1890 v Petrovicích, pokřtěna o dva dny později tamtéž. Provdala se za Josefa Forsta (později známého jako Fořt), syna Ignáce Forsta a Marie Pachmanové, dne 31.1.1911 v Petrovicích.

Marie Palkosková

Dcera Josefa Palkosky a Anny Lankové se narodila dne 20.3.1856 v Senomatech, městysy poblíž Rakovníka. Roku 1887 se provdala za Antonína Kühnela a porodila mu čtyři děti. Zemřela ve věku 28 let dne 27.7.1884 na nemoc číslo 49, ochrnutí plic. Pohřbena byla na petrovickém hřbitově dne 29.7.1884.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *