Generace sedmá – rod Lodlů

František Lodl

Syn Vojtěcha Lodla a Kateřiny Kapové. Zde mohu posloužit pouze přibližným datem úmrtí. Muselo to být někdy před 22.6.1871.

V letech 1810 – 11 je uváděn jako podruh z Černíkovic, od roku 1819 pak jako farský šafář, roku 1849 už zase jako nádeník.

Dne 22.9.1807 se na Šípech oženil s Františkou Klímovou a měli spolu alespoň deset dětí:

 1. Anna Lodlová, narozena 7.6.1809 na Šípech, pokřtěna týž den. Zemřela po třech měsících dne 12.9.1808.
 2. Vít Lodl, narozen také 7.6.1808 a pokřtěn týž den. Anna a Vít byla tedy dvojčata. Bohužel i Vít umírá dokonce ještě dříve než Anna, již 2.9.1808.
 3. Veronika Lodlová, narozena 10.1.1810 na Šípech, pokřtěna týž den. Zemřela o několik dní později dne 19.1.1810. Příčina úmrtí, jak u dětí často bývá psáno, psotník.
 4. Anna Lodlová, narozena 10.2.1811 na Šípech a týž den také pokřtěna.
 5. Marie Anna Lodlová, narozena dne 17.1.1814 v Čisté.
 6. Josef Lodl, narozen 20.4.1819 ve Všesulově u Rakovníka, pokřtěn týž den. Zemřel 4.7.1842 ve Všesulově ve věku pouhých 23 let na akutní vodnatelnost (Hitzige Wassersucht), pohřben byl dne týž den 4.7.1842 také ve Všesulově.
 7. Františka Lodlová, vím o ní pouze to, že porodila Václava Lodla, viz generace šestá.
 8. Josefa Lodlová, narozena dne 6.3.1827 ve Všesulově, pokřtěna týž den.
 9. Jan Lodl, narozen dne 7.2.1844 ve Všesulově. Zemřel dne 11.2.1844, pohřben 13.2.1844. Příčinou úmrtí bylo vysílení (Enträftung).
 10. František Lodl, narodil se jako dvojče Jana Lodla dne 7.2.1844. Zemřel o den dříve než Jan 10.2.1844 a pohřben byl společně s ním. Příčina úmrtí je také stejná.

Františka Klímová

Dcera Víta Klímy a Ludmily Břínkové se narodila na Šípech. Oddána s výše uvedeným Františkem Lodlem. Ještě před tím, než si ho vzala, měla nemanželské dítě:

 1. František Klíma, narodil se 8.8.1806 na Šípech a pokřtěn byl týž den. Potém co se vdala, si ho zřejmě její manžel osvojil, protože je někdy uváděn jako František Lodl, Nebo si ho tak překřtili sousedé. František se oženil s Marií Kounovskou, dcerou Jana Kounovského a Kateřiny Bláhové

Tomáš Vecka

Syn Jana Vecky a Veroniky Řenčové, zemřel před 28.2.1850. Oddán s Marií Sayfertovou a z tohoto svazku znám jen jedno dítě:

 1. František Vecka, narozen 26.7.1820 v Petrovicích. 13. 3. nebo 5. roku 1845 se oženil s Barborou Titlbachovou. Ostatní informace viz šestá generace.

Marie Sayfertová

Dcera Antonína Sayferta a Josefy Nachtigallové. Oddána s výše uvedeným Tomášem Veckou.


Antonín Titlbach

Rychtář z Petrovic (ke dni 28.2.1850). Oženil se s Marií Krajtlovou a měli spolu dítě:

 1. Barbora Titlbachová, provdána za Františka Vecku, viz šestá generace.

Marie Krajtlová

Oddána s výše uvedeným Antonínem Titlbachem.


Jan Hejda

Syn Josefa Hejdy a Marie neznámého příjmení se narodil v Malinové, K roku 1850 je uváděn jako gruntovník. Vzal si Marii Svobodovou a měli spolu dítě:

 1. František Hejda, narozen 22.5.1824 v Malinové, pokřtěn týž den. Dne 10.9.1850 se oženil s Marií Fišerovou, viz šestá generace.

Marie Svobodová

Dcera Jana Svobody a Anny neznámého příjmení se narodila v Městečku, okres Rakovník. Oddána s výše uvedeným Janem Hejdou.


Jan Fišer

Narodil se pravděpodobně v Petrovicích. K roku 1850 uváděn jako domkář. Oženil se s Františkou Šmídovou a měli spolu dítě:

 1. Marie Fischerová, narozena asi roku 1831, oddána s Františkem Hejdou, viz šestá generace.

Františka Šmídová

Narodila se asi v Šanově a provdala se za výše uvedeného Jana Fišera.


František Antonín Kühnel

Syn Františka Josefa Kühnela a Marie Anny Heberové se narodil 25.12.1790 v Deštnici, okres Louny. Otec František Josef se pravděpodobně přestěhoval z Deštnice na Žďáry v okrese Rakovník, neboť všichni jeho synové se zde oženili.

Povoláním je uveden jako domkář. K stáru bydlel v Malinové, zřejmě u jednoho svého syna.

František Antonín se oženil dne 4.2.1812 ve Skupé s Marií Pacovou a měli spolu tyto děti:

 1. Františka Kühnelová, narozena dne 8.3.1813 ve Žďárech. Umírá dne 8.12.1815 ve věku dvou let na neštovice.
 2. František Kühnel, narozen dne 6.7.1815 ve Žďárech. Jeho první manželka se jmenovala Marie Mutinská. Dne 12.2.1849 se opět ve Žďárech oženil s Josefou Kounovskou.
 3. Marie Kühnelová, narozena dne 5.12.1817 ve Žďárech.
 4. Antonín Kühnel, narozen dne 15.9.1820 ve Žďárech. Oženil se s Veronikou Fišerovou ve Žďárech dne 25.5.1847. Ostatní informace viz článek o šesté generaci.
 5. Václav Kühnel, narozen dne 9.4.1823 ve Žďárech, pokřtěn týž den. Zemřel dne 13.4.1823. Psotník je uveden jako příčina úmrtí.
 6. Veronika Kühnelová, narodila se dne 5.4.1824 ve Žďárech a  zemřela dne 17.7.1824 tamtéž. Příčinou úmrtí je opět psotník.
 7. Veronika Kühnelová, narozena dne 8.5.1825 ve Žďárech.
 8. Anna Kühnelová, narozena dne 16.9.1827 ve Žďárech.
 9. Barbora Kühnelová, narozena dne 2.7.1830 ve Žďárech, pokřtěna o den později.
 10. Václav Kühnel, narozen dne 2.2.1833 ve Žďárech. Zemřel dne 4.5.1833 a pohřben byl na žďárském hřbitově dne 6.5.1833. Opět psotník.
 11.  Václav Kühnel, narozen dne 20.4.1835 ve Žďárech, pokřtěn o den později. Zemřel dne 11.6.1835 a pohřben byl 13.6.1835 na žďárském hřbitově. Příčina úmrtí opět psotník.

Marie Pacová

Dcera Františka Pace a Rozálie neznámého příjmení. Narodila se 2.11.1791 ve Skupé v okrese rakovnickém. Dbe 4.2.1812 si ve Skupé vzala za manžela výše uvedeného Františka Antonína Kühnela. Zemřela dne 28.3.1841 ve Žďárech ve věku 49 let, pohřbena na žďárském hřbitově dne 30.3.1841. Příčinou úmrtí byl zánět plic (Lungenentzündung).


Václav Fischer

Oddán s Veronikou Heringovou. Spolu měli:

 1. Veronika Fischerová, se dne 25.2.1847 provdala na Žďářích za Antonína Kühnela, viz šestá generace.

Veronika Heringová

Oddána s výše uvedeným Václavem Fischerem.


František Palkoska

Narodil se v Petrovicích. V některých záznamech je uváděn jako nádeník z Příčiny. Oddán s Annou Frelichovou. Spolu měli dítě:

 1. Josef Palkoska, narozen 4.4.1831. Oddnán dne 27.2.1854 s Annou Lankovou (asi však Langovou) na Příčině. Ostatní viz šestá generace.

Anna Frelichová

Narodila se na Žďářích. Oddána s výše uvedeným Františkem Palkoskou.


Josef Lang

Narodil se na Příčině a zemřel tamtéž někdy před 13.2.1854. Někdy uváděn také jako Lank, odtud jméno jeho dětí.

V letech 1866 a 1867 provozoval na Příčině krejčovinu, uváděn jako mistr krejčí a domkář.

Oženil se s Teklou Weissovou a měli spolu tyto děti:

 1. Magdalena Lanková, narodila se roku 1829 na Příčině. Provdána za Františka Janouška, syna Václava Janouška a Anny Horové, dne 13.2.1854 v Petrovicích.
 2. Anna Lanková, narodila se dne 25.6.1831 na Příčině. Oddána dne 27.2.1854 s Josefem Palkoskou také na Příčině. Ostatní viz šestá generace.

Tekla Weissová

Narodila se v Hokově a zemřela dne 13.2.1854 na Příčině. Oddána s výše uvedeným Josefem Langem.